• تیتان چین SR236 Titanium Dioxide Shandong Dongjia

 • تیتان چین SR236 Titanium Dioxide Shandong Dongjiaمناسی برای صنایع رنگ ورزین

 • ماهیت تیتان  :پودر

 • گرید:R105
 • واحد اندازه گیری:kg
 • محصول : دوپونت آمریکا
 • نام لاتین: Titanium Dioxide Shandong
 • دارندهی رنگ سفید درخشان
 • این پودر مناسب استفاده برای رنگ
 • دارای پوشانندگی بسسیار بالا
 • دارای درخشندگی بالا
 • قابلیت پخش شدن آسان
 • جلادهندگی بسیار عالی
 • قابلیت استفاده درکاغذ

 • قابلیت استفاده برای رنگ روکش ها

 • دوام بخشی بسیار بالا به پلاستیک ها

 • شفاف کردن ماده
 • ادارای تناژ سفید رنگ خنثی
 • مناسب استفاده برای پی وی سی های سخت و یا انعطاف پذیر
 • مناسب برای رنگ کردن مواد پلی استری
 • مناسب استفاده در پلاستی سایزر ها و رنگ افزا های مایع
 • همچنین میتوان در پلی افلین ها نیز از ان استفاده کرد
 • استفاده از این رنگ بیشتر در نگ داخلی ساختمان مرسوم است

 • استفاده برای لعاب های خشک

 • استفاده در روکش های صنعتی و روکش های برق افکن

 • بسیار مقوم ب صرفه ب دلیل پوشانندگی بسیار بالا
 • بسیار مناسب برای استفاده درجوهر
  >94
  Titanium Dioxide, wt%, min
  >98 Rutile content
  Alumina,Silica
  Inorganic coating
  Yes Organic treatment
  ۰٫۲۹
  Crystalsize,rm
  ۴٫۰
  Specificgravity
  ۱٫۰
  Bulkdensity
  ۲۸
  Waterdemand
  >97.5
  ColorCIEL
  ۱۹-۲۲ Oil absorption
  ۶٫۵٫”۸,۰ PH