• تیتان کرونوس ۲۱۹۰ Titanium Dioxide Kronos

 • تیتان کرونوس ۲۱۹۰ Titanium Dioxide Kronos استفاده به عنوان رنگ

 • ماهیت تیتان کرونوس ۲۱۹۰:پودر

 • گرید:۲۱۹۰
 • واحد اندازه گیری:kg
 • محصول : آلمان
 • نام لاتین:Titanium Dioxide Kronos
 • این پودر مناسب استفاده برای رنگ
 • دارای پوشانندگی بسسیار بالا
 • دارای درخشندگی بالا
 • قابلیت پخش شدن آسان
 • جلادهندگی بسیار عالی
 • قابلیت استفاده در فضای آزاد

 • قابلیت استفاده برای رنگ روکش ها

 • استفاده از این رنگ بیشتر در رنگ داخلی ساختمان مرسوم است

 • استفاده برای لعاب های خشک

 • استفاده در رنگ های سیلیکاتی

 • استفاده در روکش های صنعتی و روکش های برق افکن

 • بسیار ن به صرفه به دلیل پوشانندگی بسیار بالا
 • بسیار مناسب برای استفاده در فضای آزاد
rutile pigment produced by the sulphate process
Production
aluminium and zirconium compounds
Surface treatment
۹۴%
TiO2content (DIN EN ISO 591)
R 2
Standard classification
Type II, III, VI & VII
ASTM D 476
۴٫۱ g/cm
Density
۰٫۰۲۹۲ gal/lbl
Bulking value
۱۸ g/100 g pigment
Oil absorption
Pigment White 6 (77891(
Colour index
۱۳۴۶۳-۶۷-۷
CAS No
۰۱-۲۱۱۹۴۸۹۳۷۹-۱۷ xxxx
REACH Registration No